API سایت فارسروید

وبسرویس جستجو و دانلود نرم افزار های اندرویدی از مارکت ایرانی فارسروید

جدیدترین برنامه ها / بازی ها:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • جهت دریافت لیست جدیدترین برنامه ها بجای {type} از app و برای لیست بازی ها از game استفاده کنید
  • بجای {page} شماره صفحه موردنظر خود را قرار دهید

جستجو برنامه و بازی:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {query} عبارت موردنظر خود را جهت جستجو وارد کنید

خروجی (برنامه/بازی/جستجو):

مشاهده اطلاعات برنامه یا بازی:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {link} لینک صفحه برنامه یا بازی را قرار دهید

خروجی اطلاعات برنامه یا بازی: