API سایت ترب

موتور جستجو خرید و مقایسه کالا

جستجو کالا:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {query} عبارت موردنظر را وارد کنید

خروجی(کوتاه شده):

مشاهده اطلاعات کالا:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {id} آیدی محصول موردنظر را وارد کنید

خروجی(کوتاه شده):