API فال حافظ

وبسرویس دریافت فال حافظ بصورت تصادفی

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

خروجی: