API فرهنگ نام ها

وبسرویس اختصاصی جستجو در میان بیش از 4 هزار اسم فارسی عربی کردی آذری ترکی و… با اطلاعات کامل

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {query} لغت یا واژه مورد نظر خود را جهت جستجو وارد کنید

خروجی: