API آشپزی

وبسرویس اختصاصی آشپزی دارای بیش از هزار دستور غذای ایرانی و غیرایرانی و انوع مربا و ترشیجات و…

دستور آشپزی تصادفی:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

خروجی:

جستجو دستور آشپزی:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {query}نام خوراک مورد نظر خود را جهت جستجو وارد کنید

خروجی: