API رادیوجوان (RadioJavan)

وبسرویس جستجو و دانلود آهنگ و موزیک ویدیو ایرانی

جدیدترین آهنگ ها:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

جدیدترین موزیک ویدیوها:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

داغ ترین آهنگ ها:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

جدیدترین آهنگ ها:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

داغ ترین موزیک ویدیوها:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

جستجو آهنگ و موزیک ویدیو:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {query} عبارت مورد نظر خود را بصورت لاتین جهت جستجو وارد کنید

دانلود آهنگ:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی آهنگ مربوطه را قرار دهید

دانلود موزیک ویدیو:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی موزیک ویدیو مربوطه را قرار دهید