API دانلود از کافه بازار

وبسرویس اختصاصی جستجو و دانلود از کافه بازار

دریافت صفحه اصلی:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

جستجو برنامه و بازی:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {query} عبارت مورد نظر خود را جهت جستجو وارد کنید

دریافت اطلاعات برنامه یا بازی:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {pack} نام پکیج برنامه یا بازی مورد نظر خود را وارد کنید

دریافت اطلاعات اسکن آنتی ویروس:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {pack} نام پکیج برنامه یا بازی مورد نظر خود را وارد کنید

دریافت لینک دانلود برنامه یا بازی:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {pack} نام پکیج برنامه یا بازی مورد نظر خود را وارد کنید