API جستجو و دانلود از اسپاتیفای (Spotify)

وبسرویس اختصاصی جستجو و دانلود آهنگ از سرویس استریمینگ اسپاتیفای

لیست جدید ترین آهنگ های منتشرشده:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

جستجو:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {query} عبارت مورد نظر خود را جهت جستجو وارد کنید

اطلاعات هنرمند:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی هنرمند مربوطه را قرار دهید

لیست آلبوم های هنرمند:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی هنرمند مربوطه را قرار دهید

لیست آهنگ های محبوب هنرمند:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی هنرمند مربوطه را قرار دهید

اطلاعات آلبوم:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی آلبوم مربوطه را قرار دهید

لیست آهنگ های آلبوم:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی هنرمند مربوطه را قرار دهید
 • بجای {limit} حداکثر تعداد نمایش آهنگ ها و بجای {offset} نیز شماره ایندکس آهنگ (نمایش لیست از آهنگ شماره چندم به بعد) را وارد کنید

اطلاعات پلی لیست:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی پلی لیست مربوطه را قرار دهید

لیست آهنگ های پلی لیست:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی پلی لیست مربوطه را قرار دهید
 • بجای {limit} حداکثر تعداد نمایش آهنگ ها و بجای {offset} نیز شماره ایندکس آهنگ (نمایش لیست از آهنگ شماره چندم به بعد) را وارد کنید

اطلاعات آهنگ:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی آهنگ مربوطه را قرار دهید

دانلود آهنگ:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی آهنگ مربوطه را قرار دهید
 • جهت دانلود نسخه 320 بجای {get} مقدار get_320، دانلود نسخه 128 مقدار get_128 و برای دانلود با بالاترین کیفیت یافت شده مقدر get_track را قرار دهید

در صورتی که آهنگ مورد نظر شما قابل دانلود باشد خروجی فایل آهنگ مربوطه خواهد بود!

دریافت متن آهنگ:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی آهنگ مربوطه را قرار دهید

اطلاعات پادکست ها:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی سری پادکست مربوطه را قرار دهید

دانلود پادکست ها:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی قسمت مربوطه از سری پادکست ها (که از api قبلی قابل دریافت است) را قرار دهید

در صورتی که پادکست مورد نظر شما قابل دانلود باشد خروجی فایل پادکست مربوطه خواهد بود!

جستجوی صوتی آهنگ در اسپاتیفای

جستجو با لینک فایل صوتی:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {link} لینک فایل خود را قرار دهید

جستجو با آپلود فایل صوتی:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • فایل خود را از طریق POST و با آیدی file آپلود کنید.

حجم فایل ها باید کمتر از 1 مگابایت بوده و فرمت و کدک صوتی از نوع ogg باشد!