API جستجو و دانلود از اسپاتیفای (Spotify)

وبسرویس اختصاصی جستجو و دانلود آهنگ از سرویس استریمینگ اسپاتیفای

لیست جدید ترین آهنگ های منتشرشده:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

جستجو:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {query} عبارت مورد نظر خود را جهت جستجو وارد کنید

اطلاعات هنرمند:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی هنرمند مربوطه را قرار دهید

لیست آلبوم های هنرمند:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی هنرمند مربوطه را قرار دهید

لیست آهنگ های محبوب هنرمند:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی هنرمند مربوطه را قرار دهید

اطلاعات آلبوم:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی آلبوم مربوطه را قرار دهید

لیست آهنگ های آلبوم:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی هنرمند مربوطه را قرار دهید
 • بجای {limit} حداکثر تعداد نمایش آهنگ ها و بجای {offset} نیز شماره ایندکس آهنگ (نمایش لیست از آهنگ شماره چندم به بعد) را وارد کنید

اطلاعات پلی لیست:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی پلی لیست مربوطه را قرار دهید

لیست آهنگ های پلی لیست:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی پلی لیست مربوطه را قرار دهید
 • بجای {limit} حداکثر تعداد نمایش آهنگ ها و بجای {offset} نیز شماره ایندکس آهنگ (نمایش لیست از آهنگ شماره چندم به بعد) را وارد کنید

اطلاعات آهنگ:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی آهنگ مربوطه را قرار دهید

دانلود آهنگ:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی آهنگ مربوطه را قرار دهید
 • جهت دانلود نسخه 320 بجای {get} مقدار get_320، دانلود نسخه 128 مقدار get_128 و برای دانلود با بالاترین کیفیت یافت شده مقدر get_track را قرار دهید

در صورتی که آهنگ مورد نظر شما قابل دانلود باشد خروجی فایل آهنگ مربوطه خواهد بود!

دریافت متن آهنگ:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی آهنگ مربوطه را قرار دهید