API اطلاعات دارویی

وبسرویس اختصاصی جستجو اطلاعات میان بیش از 15 هزار دارو

جستجو دارو:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {query} نام دارو مورد نظر خود را جهت جستجو وارد کنید

خروجی(کوتاه شده):