API دانستنی

وبسرویس اختصاصی دریافت تصادفی یک دانستنی و آیا میدانید

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

خروجی: