API جوک و لطیفه

وبسرویس اختصاصی جوک و لطیفه با بیش از 50هزار جوک از موضوعات پ ن پ، دقت کردین؟، اعتراف میکنم و…

جوک تصادفی:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید