API دانلود از اینستاگرام

وبسرویس دریافت اطلاعات پیج ها و دانلود پست، reel، igtv، استوری و هایلایت ها از اینستاگرام

دریافت اطلاعات پیج:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {username} نام کاربری پیج مورد نظر خود را وارد کنید

دریافت لینک دانلود پست:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {link} لینک پست مورد نظر خود را وارد کنید

دریافت لینک دانلود صوت reels:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {link} لینک صوت مورد نظر خود را وارد کنید

دریافت لینک دانلود استوری ها:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی (عددی) حساب کاربری مورد نظر خود را وارد کنید (این ایدی از وبسرویس دریافت اطلاعات پیج قابل دریافت است)

دریافت هایلایت ها:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی (عددی) حساب کاربری مورد نظر خود را وارد کنید (این ایدی از وبسرویس دریافت اطلاعات پیج قابل دریافت است)

دریافت لینک دانلود هایلایت:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی هایلایت مورد نظر خود (قابل دریافت از وبسرویس قبلی) را وارد کنید

دریافت لیست پست های حساب کاربری:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {username} نام کاربری پیج مورد نظر خود را وارد کنید
 • بجای {cursor} آیدی صفحه بعدی را وارد کنید (اختیاری)

راهنما صفحه بندی: جهت دریافت پست های بیشتر (قدیمی تر) یک حساب کاربری، ایدی صفحه را که از طریق پارامتر end_cursor در خروجی هر صفحه قرار دارد را در پارامتر cursor درخواست بعدی وبسرویس قرار دهید. توجه داشته باشید جهت دریافت صفحه اول (جدیدترین پست ها) نیازی به مقدار دهی پارامتر cursor نیست!