API دانلود از ساوند کلود (SoundCloud)

وبسرویس اختصاصی دانلود از ساوند کلود

دریافت اطلاعات آهنگ و لینک دانلود:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {link} لینک آهنگ یا پادکست موردنظر خود را قرار دهید.

نمونه خروجی: