API بارکد QR

وبسرویس اختصاصی اینکد و دیکد بارکد qr

تولید بارکد:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {text} متن مورد نظر خود را جهت تبدیل به بارکد را قرار دهید
  • بجای {size} سایز تصویر خروجی (اختیاری – پیشفرض: 500×500) را قرار دهید

خواندن بارکد (با لینک) :

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {link} لینک تصویر بارکد را قرار دهید

خواندن بارکد (با آپلود):

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • فایل خود را از طریق POST و با آیدی file آپلود کنید.