API متن به گفتار – TTS API

وبسرویس تبدیل متن به گفتار

وبسرویس متن به گفتار مایکروسافت:

لیست زبان ها و گویندگان:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

متن به گفتار:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {lang} کد زبان و گوینده موردنظر خود را قرار دهید (پارامتر ShortName از لیست زبان ها)
  • بجای {query} متن یا عبارت موردنظر خود را جهت تبدیل به گفتار قرار دهید
  • بجای {rate} سرعت پخش صوت را قرار دهید (اختیاری / مقدار قابل قبول: 5- تا 5 / مقدار پیشفرض: 1)

خروجی وبسرویس فوق فایل صوتی تولید شده است

وبسرویس متن به گفتار گوگل:

متن به گفتار:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {lang} کد زبان موردنظر خود را قرار دهید
  • بجای {query} متن یا عبارت موردنظر خود را جهت تبدیل به گفتار قرار دهید

خروجی وبسرویس فوق فایل صوتی تولید شده است