API مدیریت اکانت اینستاگرام (instagram)

وبسرویس اختصاصی وان سرویس جهت اتصال و مدیریت اکانت های اینستاگرام

نکات قابل توجه:

توجه داشته باشید شبکه اجتماعی اینستاگرام احساسیت زیادی نسبت به ربات ها دارد بهمین خاطر محدودیت ها و الگوریتم های پیچیده زیادی جهت شناسایی و مسدودسازی ربات های اینستاگرام بکار میبرد، اما ما در این وبسرویس از جدیدترین متود های ابتکاری و روش های جلوگیری از شناسایی به عنوان ربات و رفع این محدودیت ها استفاده کردیم اما در صورت استفاده نادرست شما (رفتار های آشکارانه رباتی، درخواست های خیلی زیاد و تکراری) همچنان امکان شناسایی و منقضی شدن نشست اکانت (و در موارد خیلی نادر مسدودیت اکانت) شما وجود دارد که در این رابطه وان سرویس مسولیتی به عهده نمیگیرد.

هیچ اطلاعات حساسی از اکانت اینستاگرام شما در وان سرویس ذخیره نمیشود، در این وبسرویس صرفا کوکی ها و نشست اکانت شما که بصورت کاملا ایمن جهت سهول استفاده شما ذخیره میشود.

ورود و ثبت اکانت:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {username} نام کاربری و {password} رمز عبور حساب را وارد کنید

در خروجی وبسرویس بالا، در صورت موفقیت آمیز بودن ورود، کد یکتای نشست اکانت شما جهت استفاده از وبسرویس های وان سرویس از پارامتر sessionid قابل دریافت است، اما درصورتی که مشکلی در هنگام ورود رخ داده باشد از طریق پارامتر message گزارش میشود.

ورود دستی و ثبت اکانت:

ابتدا از طریق صفحه ورود اینستاگرام وارد اکانت کاربری خود شوید، سپس با بررسی کوکی ها، کوکی ها و تاریخ انقضای مشخص شده در تصویر زیر را کپی کرده و در پارامتر وبسرویس زیر قرار دهید:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {username} نام کاربری حساب را وارد کنید
 • بجای {sessionId} و {csrftoken} ، sessionId و csrftoken مشخص شده در تصویر فوق را قرار دهید.
 • بجای {expire} تاریخ انقضا کوکی ها که در تصویر فوق مشخص شده را قرار دهید (تنها ورودی های قابل قبول برچست زمانی (timestamp) و یا عبارت با قاعده زمانی (مانند تصویر فوق) است)

دریافت اطلاعات کاربر:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {sessionid} کد نشست اکانت را وارد کنید
 • بجای {id} نام کاربری یا شناسه عددی کاربر موردنظر را وارد کنید

خروجی:

دریافت استوری های کاربر:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {sessionid} کد نشست اکانت را وارد کنید
 • بجای {id} نام کاربری یا شناسه عددی کاربر موردنظر را وارد کنید

دریافت هایلایت های کاربر:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {sessionid} کد نشست اکانت را وارد کنید
 • بجای {id} نام کاربری یا شناسه عددی اکانت موردنظر را وارد کنید

دریافت دنبال کنندگان:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {sessionid} کد نشست اکانت را وارد کنید
 • بجای {id} نام کاربری یا شناسه عددی کاربر موردنظر را وارد کنید
 • بجای {cursor} کد cursor صفحه قبل را وارد کنید (اختیاری)

برای دریافت صفحه بعدی، action را به user_more_followers تغییر دهید و بجای {cursor} کد cursor دریافت شده از خروجی قبلی وبسرویس را قرار دهید.

دریافت دنبال شوندگان:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {sessionid} کد نشست اکانت را وارد کنید
 • بجای {id} نام کاربری یا شناسه عددی کاربر موردنظر را وارد کنید
 • بجای {cursor} کد cursor صفحه قبل را وارد کنید (اختیاری)

برای دریافت صفحه بعدی، action را به user_more_followings تغییر دهید و بجای {cursor} کد cursor دریافت شده از خروجی قبلی وبسرویس را قرار دهید.

دریافت پست های کاربر:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {sessionid} کد نشست اکانت را وارد کنید
 • بجای {id} نام کاربری یا شناسه عددی کاربر موردنظر را وارد کنید
 • بجای {cursor} کد cursor صفحه قبل را وارد کنید (اختیاری)

برای دریافت صفحه بعدی، action را به user_more_posts تغییر دهید و بجای {cursor} کد cursor دریافت شده از خروجی قبلی وبسرویس را قرار دهید.

دریافت پست های تگ شده:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {sessionid} کد نشست اکانت را وارد کنید
 • بجای {id} نام کاربری یا شناسه عددی کاربر موردنظر را وارد کنید
 • بجای {cursor} کد cursor صفحه قبل را وارد کنید (اختیاری)

برای دریافت صفحه بعدی، action را به user_more_tagged تغییر دهید و بجای {cursor} کد cursor دریافت شده از خروجی قبلی وبسرویس را قرار دهید.

دریافت هایلایت:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {sessionid} کد نشست اکانت را وارد کنید
 • بجای {id} شناسه یا آیدی هایلایت موردنظر را قرار دهید

دریافت پست:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {sessionid} کد نشست اکانت را وارد کنید
 • بجای {id} شناسه یا آیدی عددی یا کد پست موردنظر را قرار دهید

خروجی (کوتاه شده):

لایک و ذخیره پست:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {sessionid} کد نشست اکانت را وارد کنید
 • بجای {id} شناسه یا آیدی عددی یا کد پست موردنظر را قرار دهید

جهت لایک، حذف لایک، ذخیره و حذف پست به ترتیب {action} را like و unlike و save و unsave قرار دهید.

ارسال کامنت:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {sessionid} کد نشست اکانت را وارد کنید
 • بجای {id} شناسه یا آیدی عددی یا کد پست موردنظر را قرار دهید
 • بجای {comment} متن کامنت موردنظر را قرار دهید

دریافت کامنت های یک پست:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {sessionid} کد نشست اکانت را وارد کنید
 • بجای {id} شناسه یا آیدی عددی یا کد پست موردنظر را قرار دهید
 • بجای {cursor} کد cursor صفحه قبل را وارد کنید (اختیاری)

برای دریافت صفحه بعدی، action را به get_more_comments تغییر دهید و بجای {cursor} کد cursor دریافت شده از خروجی قبلی وبسرویس را قرار دهید.

دنبال کردن یک حساب:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {sessionid} کد نشست اکانت را وارد کنید
 • بجای {id} نام کاربری یا شناسه عددی اکانت موردنظر را وارد کنید

جهت دنبال کردن و دنبال نکردن حساب به ترتیب {action} را follow و unfollow قرار دهید.