پس از ارسال درخواست به سرور ما، نتایج درخواست شما بصورت JSON پاسخ داده میشود. در قسمت status عدد سه یا چهار رقمی قرار دارد که وضعیت درخواست شما را اعلام میکند. در جدول ذیل کدهای وضعیت و معنا آنها نمایش داده......

ادامه