API جستجو و دانلود از یوتیوب

وبسرویس جستجو و دانلود فیلم از سرویس یوتیوب

جستجو فیلم:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {query} عبارت مورد نظر خود را جهت جستجو وارد کنید

خروجی (کوتاه شده):

دریافت اطلاعات فیلم:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید.
 • بجای {id} آیدی فیلم را قرار دهید.

خروجی (کوتاه شده):

تولید لینک دانلود:

قبل از دانلود فایل صوتی یا تصویری فیلم موردنظر باید ابتدا از طریق وبسرویس زیر پروسه دانلود فایل را آغاز شود:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید.
 • بجای {file_id} آیدی فایل صوتی یا تصویری را که از وبسرویس قبلی دریافت کرده اید را قرار دهید.
 • خروجی وضعیت پروسه دانلود را نمایش میدهد. درصورتی که وضعیت موفق یا succeed شد میتوانید از طریق وبسرویس بعدی فایل موردنظر را دانلود نمایید. قابل ذکر است که پروسه تا 6 ساعت اعتبار خواهد داشت بعد از انقضا پروسه برای دانلود مجددا باید از طریق همین وبسرویس پروسه جدیدی ایجاد نمایید.

  دانلود فایل:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید.
  • بجای {file_id} آیدی فایل صوتی یا تصویری را قرار دهید.

  درصورت فعال بودن پروسه خروجی فایل تصویری یا صوتی موردنظر شما خواهد بود!