API جستجو و دانلود از یوتیوب

وبسرویس جستجو و دانلود فیلم از سرویس یوتیوب

جستجو فیلم:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {query} عبارت مورد نظر خود را جهت جستجو وارد کنید

خروجی (کوتاه شده):

دریافت لینک های دانلود فیلم:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید.
  • بجای {link} لینک فیلم را قرار دهید.

خروجی (کوتاه شده):

دانلود فیلم:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید.
  • بجای {link} آدرس فیلم های دریافت شده از مرحله قبل را قرار دهید.

دانلود از یوتیوب موزیک:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید.
  • بجای {id} آیدی آهنگ را قرار دهید.

درصورت موفقیت خروجی فایل صوتی آهنگ موردنظر با بالاترین کیفیت یافت شده خواهد بود.