API جستجو و دانلود از یوتیوب

وبسرویس جستجو و دانلود فیلم از سرویس یوتیوب

جستجو فیلم:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {query} عبارت مورد نظر خود را جهت جستجو وارد کنید

خروجی (کوتاه شده):

دریافت لینک های دانلود فیلم:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید.
  • بجای {link} لینک فیلم را قرار دهید.
  • جهت دریافت کل فرمت های موجود بجای {get} مقدار getall و جهت دریافت فرمت های دارای هم صدا و هم تصویر مقدار getvideo رو قرار دهید.

خروجی (کوتاه شده):