API ترجمه

وبسرویس ترجمه متن از 3 موتور ترجمه مختلف

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {action} نام موتور ترجمه مورد نظر خود را قرار دهید. به ترتیب google و targoman و faraazin برای موتور های ترجمه گوگل و ترگمان و فرازین استفاده میشود.
  • بجای {lang} زبان موردنظر خود را قرار دهید
  • بجای {query} عبارت خود را جهت ترجمه قرار دهید.

موتو ترگمان فقط توانایی ترجمه عبارت های فارسی به انگلیسی و بلعکس را دارد و برای این موتور نیازی به تعیین زبان وجود ندارد و زبان عبارت وارد شده به صورت خودکار شناسایی و ترجمه میشود.

برای موتور گوگل نیازی به تعیین زبان ورودی ندارد و بجای {lang} باید زبان مقصد خود را تعیین کنید (fa برای فارسی و en برای انگلیسی و…).

موتور ترجمه فرازین نیز فقط توانایی ترجمه متون فارسی به انگلیسی و بلعکس را دارد که برای ترجمه از انگلیسی به فارسی از عبارت en_fa و فارسی به انگلیسی از fa_en استفاده کنید.