Genius API – جستجو متن آهنگ

وبسرویس جستجو و دریافت متن آهنگ

آهنگ های برتر امروز، هفته، ماه:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • برای دریافت آهنگ های برتر امروز، هفته و ماه بجای {top} به ترتیب top_day و top_week و یا top_month را قرار دهید

جستجو:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {q} عبارت موردنظر خود را قرار دهید
 • بجای {page} شماره صفحه موردنظر خود را قرار دهید (اختیاری – پیشفرض 1)

اطلاعات هنرمند:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی هنرمند موردنظر خود را قرار دهید
 • برای دریافت اطلاعات کلی هنرمند، البوم ها، آهنگ ها و ویدیو ها بجای {artist_action} به ترتیب عبارت های artist و artist_albums و artist_songs و artist_videos را قرار دهید
 • بجای {page} شماره صفحه موردنظر خود را قرار دهید (اختیاری – پیشفرض 1)

اطلاعات آلبوم:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی آلبوم موردنظر خود را قرار دهید
 • برای دریافت اطلاعات کلی آلبوم و لیست آهنگ های البوم بجای {album_action} به ترتیب عبارت های album و album_tracks را قرار دهید.
 • بجای {page} شماره صفحه موردنظر خود را قرار دهید (اختیاری – پیشفرض 1)

اطلاعات آهنگ:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی آهنگ موردنظر خود را قرار دهید

اطلاعات ویدئو:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی آهنگ موردنظر خود را قرار دهید